De Reanimatiepartners van de Hartstichting Staphorst zijn weer begonnen met basis- en herhaalcursussen reanimatie en AED-gebruik in Staphorst.

In de cursus gaat u oefenen op een reanimatiepop en met een trainings-AED en leert u zo hoe u een hartstilstand kunt herkennen en wat u als eerste moet doen.

Daarna gaat u leren hoe precies de borst compressie en mond-op-mondbeademing moet worden gedaan. Verder leert u hoe een AED gebruikt moet worden.

De curses wordt gegeven door gecertificeerde instructeurs volgens de regels van de Nederlandse Reanimatieraad.

Na afloop krijgt u als deelnemers een certificaat, deze blijft twee jaar geldig.
De hartstichting adviseert u de basistraining na een half jaar weer” up” te daten om daarna elk jaar weer te gaan oefenen Het streven van ons dat u op hetzelfde tijdstip per mail weer wordt opgeroepen.

Daarnaast doen wij trouwens ook de trainingen die verplicht gesteld zijn voor sommige beroepsgroepen zoals thuiszorgverpleegkundigen en BHV-ers.”

Met een certificaat kunt u aansluiten bij “Hartslag Nu” zodat u opgeroepen kunt worden zodra bij 112 een hartstilstand wordt gemeld. U kan dan een AED ophalen en direct met levensreddende handelingen beginnen in afwachting van de komst van een ambulance.

Overigens worden BHV ers verplicht gesteld de “tussentijdse” training van een half jaar te volgen en daarna jaarlijks de herhalingscursussen.

Op deze manier is er in de afgelopen jaren een heel netwerk in onze omgeving opgebouwd van mensen die andere mensen kunnen redden in de eerste zes minuten die o zo cruciaal zijn”.

Reanimatietrainingen worden door steeds meer zorgverzekeraars gedeeltelijk of geheel, vergoed.
U kunt zich daarover in laten lichten door uw eigen zorgverzekeraar of via internetsites.
Wel is nodig dat u een aanvullende verzekering hebt afgesloten want de basisverzekering dekt het niet.

De kosten voor een basiscursus bedraagt € 30 en de herhaling € 20 . Aan het eind van een seizoen krijgt iedere deelnemer een factuur toe gemaild.

Op 9 en 14 november zijn er nog plekken voor beginners. Bij veel aanmeldingen worden er extra avonden ingepland.

Informatie en aanmeldingen:

hartstichting-staphorst@outlook.com

https://www.hartstichting.nl/reanimatie/leer-reanimeren/aanmelden-reanimatiecursus