Op 18 juli hebben twee inwoners van de gemeente Staphorst door optie het Nederlanderschap (terug)gekregen. Tijdens de ceremonie in het gemeentehuis, heeft het echtpaar ten overstaan van burgemeester Ten Kate de verklaring van verbondenheid afgelegd.

Optieprocedure
De optieprocedure verloopt sneller dan een naturalisatieprocedure en is alleen van toepassing als de aanvrager aan bepaalde voorwaarden voldoet. Niet iedereen kan door optie Nederlander worden.

Verklaring van verbondenheid
Tijdens de ceremonie wordt stilgestaan bij de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Iedereen van 16 jaar en ouder moet bij de ceremonie een verklaring van verbondenheid afleggen. Hiermee belooft hij of zij om de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen.

Foto © Staphorst.nl