De gemeente Staphorst wil samen met Woningcorporatie VechtHorst tien tot vijftien tijdelijke kleine woningen plaatsen op de parkeerplaats aan de Ebbinge Wubbenlaan in Staphorst. Het college van burgemeester en wethouders is al even op zoek naar geschikte locaties om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan woningen onder de diverse inwoners. Dinsdag 12 juli wordt de gemeenteraad in de gemeenteraadsvergadering gevraagd in te stemmen met de locatiekeuze. Afgelopen week zijn de omwonenden van het plan op de hoogte gebracht.

Tijdelijke woningen voor verschillende doelgroepen
De woningnood in de gemeente Staphorst is hoog. Veel mensen zijn dringend op zoek naar een woning. Denk aan de starters op de woningmarkt, maar ook inwoners die een kleinere woning als woonwens hebben, bijvoorbeeld alleenstaanden. Daarnaast zijn er ook inwoners die door omstandigheden op korte termijn op zoek zijn naar een woning, of statushouders die gekoppeld zijn aan onze gemeente. Daarbij is er ook nog een groep mensen die onder beschermd wonen of onder de uitstroom van beschermd wonen vallen.

Tijdelijke woningen op meerdere locaties in de gemeente
De gemeente Staphorst wil samen met Woningcorporatie VechtHorst verantwoordelijkheid nemen en daarom legt het college deze tijdelijke oplossing aan de gemeenteraad voor. Bij de Ebbinge Wubbenlaan gaat het om 10 tot 15 woningen voor een periode van 10 tot 15 jaar, maar de gemeente is nog op zoek naar meerdere locaties in de gemeente. In totaal wil de gemeente ongeveer 40 tot 50 zogeheten flexwoningen plaatsen om in de woningbehoefte te voorzien.

Waarom aan de Ebbinge Wubbenlaan in Staphorst
Het parkeerterrein aan de Ebbinge Wubbenlaan, nabij de sportvelden kan snel geschikt gemaakt worden voor het plaatsen van de woningen, daarom stelt het college deze plek als eerste voor. Bovendien ligt deze locatie dichtbij het centrum en openbaar vervoersvoorzieningen. Ook is het terrein goed in het groen in te kleden en blijft er ruimte om te kunnen parkeren.

De flexwoningen zijn woningen van ongeveer 50 tot 60 m2 met een eigen keuken, badkamer en toilet. De woningen worden in de fabriek in elkaar gezet en kunnen snel geplaatst worden.

Het raadsvoorstel leest u hier: https://staphorst.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/0b1cd334-3e97-47a5-8de6-c5d5ec45fbe6