Organist Marco den Toom organiseert samen met Bert Noteboom vrijdag 8 juli een bemoedigingsconcert met samenzang voor de agrarische sector in de Bovenkerk van Kampen.

De bemoedigingsavond vindt plaats in een periode van onrust in de sector. Recent gepubliceerde stikstofdoelen maakt de toekomst voor veel agrarische bedrijven onzeker. Voor Noteboom en Den Toom reden om deze avond te organiseren om deze sector te sterken en te bemoedigen.

Iedereen is welkom bij deze avond, geleid door dirigent en voorganger Bert Noteboom. Marco den Toom zal daarbij het historische Hinsz-orgel bespelen. Het programma van de avond zal deels bestaan uit samenzang van psalmen en geestelijke liederen. Daarnaast zullen er ook luchtige muziekstukken te horen zijn. De toegang is vrij. Er zal bij de uitgang een onkostencollecte gehouden worden.

Het avond vangt aan om 20.00 uur. De deuren zijn vanaf 19.30 uur geopend.