In de week van 13 t/m 18 juni 2022 is de collecte week van het Rode Kruis.

Wij vragen u om deze collecte te willen ondersteunen. Uw bijdrage is bestemd voor het werk van het Rode Kruis in de gemeente Staphorst.

U kunt uw geld deponeren in de bus of scan de QR-code die ook op de bus staat.

Ook kunt u de QR-code scannen die onder dit artikel geplaatst is. Deze QR-code is online vanaf dinsdag 7 juni 2022.

Alle geld komt ten goede aan het werk van het Rode Kruis in de gemeente Staphorst.

Mocht u de collectant missen en u vindt het lastig met de QR-code, u kunt ook uw bijdrage overmaken op onze bankrekening NL44RABO0152770577 t.n.v. NRK Staphorst.

Mogen wij rekenen op uw steun, voor de vrijwilligers van het Rode Kruis in uw gemeente?

Ook zoeken we nog enkele collectanten, iets voor u?  Meld je dan aan h.visscher@rodekruis.nl

Namens het bestuur

Rode Kruis Staphorst.