Ter gelegenheid van Koningsdag is aan de heer G. van Tol uit Rouveen een Koninklijke onderscheiding toegekend. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bij de foto boven: Burgemeester Ten Kate reikte op 26 april de versierselen die bij de onderscheiding horen uit aan de heer Van Tol.

 

Gert van Tol (63 jaar) deed in de afgelopen ruim 35 jaar op meerdere terreinen vrijwilligersactiviteiten:

 • 1985-2003: oprichter, woordvoerder, penningmeester en trainer van de Loopgroep AG ‘85
 • 1989-2009: catecheet / coördinator catechese Hervormde Gemeente Rouveen-Staphorst
 • 1990-2019: kerkenraadslid (onder andere diaken, ouderling, scriba en voorzitter algemene kerkenraad) Hervormde Gemeente Rouveen-Staphorst
 • 2012-heden: websitebeheerder Hervormde Gemeente Rouveen-Staphorst
 • 2013-heden: eindredacteur nieuwsbrief Hervormde Gemeente Rouveen-Staphorst
 • 2014-heden: leider mannengesprekskring Hervormde Gemeente Rouveen-Staphorst
 • 2017-2021: lid generale college voor de toelating tot het ambt van predikant, lid generale synode, secundi kleine synode Protestantse Kerk in Nederland
 • 1996-2001: bestuurslid / secretaris Stichting Information Technology In Christ (SITIC)
 • 1997-2001: initiatiefnemer en een van de eerste leidinggevenden Federatie Veluwezoom en IJsselstreek
 • 1998-2021: bestuurslid e.a. Stichting Vrienden Christelijk Onderwijs Schotland
 • 2004-2008: bestuurslid Stichting 4 mei Staphorst
 • 2008-2016: leider bij B-junioren, leider 2e elftal Voetbalvereniging SC Rouveen

Gert van Tol is plaatselijk ook bekend als vroegere leerkracht, adjunct-directeur en directeur (1998-2007) van de Hervormde basisschool ‘De Triangel’ in Rouveen.