Op maandag 4 april 2022 ondertekende wethouder Alwin Mussche voor de nieuwe dienstenbundel van de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO). Hiermee stelt de gemeente Staphorst grondeigenaren in staat om de aanleg, herstel en beheer van landschapselementen in het landelijk gebied van gemeente Staphorst te realiseren.

Regeling voor het gehele landelijke gebied

De SGBDO beheert een landschapsfonds waar vanuit dit beheer en zelfs ook zo nodig de aanleg wordt gefinancierd. Deelnemende grondeigenaren, agrariërs maar ook particulieren sluiten hiertoe een contract met de SGBDO. Daarmee zijn zij tot 2040 verzekerd van een vergoeding voor het beheer van deze landschapselementen. Onder de oude dienstenbundel vielen hier alleen de elzensingels in Rouveen onder. Nu geldt de regeling voor het gehele landelijk gebied van gemeente Staphorst en voor meer landschapselementen, zoals bijvoorbeeld bloemrijke randen.

Heeft u interesse?

Belangstellende grondeigenaren kunnen voor meer informatie contact opnemen met de SGBDO, via e-mail: info@sgbdo.nl of telefoon: (0529) 40 83 85 (maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.15 uur). Op afspraak komt dan een adviseur langs om ter plekke alles door te nemen. Het landschapsfonds is niet onuitputtelijk, dus wie het eerst komt…