Nu we in de kerken weer met meer mensen kunnen samenkomen, zingt het weer zo fijn! Daarom komt er een Worshipavond met de worshipband Solid United.
Met liederen voor jong en oud, blond en grijs, in eigen taal en Engels. ‘Samen zingen op weg naar Pasen’ wordt gehouden op zaterdag 9 april 2022 om 19.00 uur in de aula van Dingstede, Gerard Doustraat 13 in Meppel. Na afloop is er koffie, thee en fris en tijd om elkaar te ontmoeten.

Op zondag 17 april zal de traditie van de Paasjubel weer worden opgepakt met de Muziekvereniging De Bazuin. Dit is om 09.15 uur op het Kerkplein.

Op tweede paasdag, maandag 18 april kun je tussen 13.00 en 16.00 uur met Missie in Meppel op de fiets stappen door Meppel en omgeving of een wandeling maken door het centrum van Meppel. Bij de verschillende kerkgebouwen hangt een QR code met informatie, is er een opdracht of activiteit en is er drinken of wat lekkers te krijgen. De route is binnenkort te vinden op de website van Missie in Meppel en op de dag zelf bij het startpunt.  Nadere informatie volgt nog. Zie www.missieinmeppel.nl

Missie in Meppel is een dienstbaar en verbindend platform van 9 kerken in Meppel die in woord en daad de liefde van Jezus in eenheid wil laten zien.

We hebben een ‘Missie in Meppel’. De kerngroep is ontstaan vanuit het project ‘de 10 mooiste Bijbelverhalen’.