Eén van de activiteiten tijdens dit jubileumjaar van Natuurbeschermingsvereniging ‘IJhorst-Staphorst e.o.’, is om een start te maken met een groen lint, dwars door de hele Gemeente Staphorst. Dat lint gaat bestaan uit (bestaande en nieuwe) biodiverse landschapselementen zoals bermen, bosjes, zandwegen, percelen, oevers, en meer. Je moet daarbij denken aan het bij- en vlindervriendelijk inrichten van percelen, bermen inzaaien met bloemrijke kruiden, aanplanten van inheemse struiken en bomen, aanleggen ecologische slootoevers, tegels vervangen door groen, vogelvriendelijke hout- en takkenrillen aanleggen, en vele andere groene en duurzame initiatieven.

Mooie plannen. Maar er miste nog een naam! Op de Algemene Ledenvergadering op 7 maart j.l. is er daarom over een naam gestemd. De jubileumcommissie had een aantal namen voorgesteld. Ook kwamen er vanuit de leden nieuwe namen naar voren. Er werd gestemd, de stemmen zijn geteld, en de namen met de meeste stemmen waren ‘Groene Verbinding’ (6) en ‘Prachtlint Staphorst’ (6). Omdat de stemmen hier staakten, heeft het lot beslist tussen deze twee, en daaruit kwam de naam ‘Prachtlint Staphorst’. Dit wordt dus de nieuwe naam, gekozen door de leden.

Met hartelijk dank aan iedereen die meegedacht en meegestemd heeft,

Jubileumcommissie NBVIJS