Sinds 1 januari 2022 zijn de subsidiebedragen van isolatiemaatregelen en warmtepompen binnen de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) verhoogd. De isolatiemaatregelen gelden alleen voor woningeigenaren.

Je kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die betrekking hebben op:

  • Energiebesparing (isolatie & beglazing)
  • Duurzame energie opwekking (alleen zakelijk)
  • Duurzame energie warmte (zonneboilers & warmtepompen);
  • Aansluiting warmtenet

Ga naar www.duurzaambouwloket.nl voor meer informatie over de regeling en het aanvragen van de subsidie. De subsidie is beschikbaar tot en met 31 december 2030.