Vandaag, vrijdag 5 maart, hebben SGP-kandidaten emmers uitgedeeld aan boeren in hun omgeving. In totaal zijn er in heel Nederland vele honderden emmers uitgedeeld. Kandidaat Jan Kuijers (nr. 28) heeft in gemeente Staphorst 100 emmers met behulp van SGPj en de oud-fractievoorzitter K. Slager  uitgedeeld.

De agrarische sector staat in Nederland onder zware druk. Dat SGP staat pal voor de belangen van onze boeren. Boeren en tuinders zetten zich er letterlijk dag en nacht voor in om voor iedereen voldoende, betaalbaar en veilig voedsel te produceren. Daar zijn we alle boeren dankbaar voor. Jan Kuijers: “De boeren en tuinders verdienen volledige steun en ruimte van de politiek om door te kunnen gaan met hun belangrijke werk met een eerlijk verdienmodel. Immers zij zorgen voor ons eten! Dat moeten we waarderen en daarvoor moeten ze een eerlijk inkomen kunnen verdienen.”  en  Boer Jan Dunnink reageerde positief op de actie: “Fijn dat er een partij is die het belang inziet van een gezonde agrarische sector. Het bieden van toekomstperspectief moet speerpunt zijn.”