Kampen – Op vrijdagavond 31 december verzorgen Marco den Toom en Gert van der Vijver een oudejaarsavondconcert in de Bovenkerk van Kampen.

De organist Marco den Toom zal improviseren over thema’s en bekende koralen.

Bijzonder is vooral de samenwerking tijdens een aantal improvisaties met Gert van der Vijver. Van der Vijver is onder andere werkzaam als zandkunstenaar. Inmiddels mag hij grote bekendheid genieten na succesvolle optredens van diverse tv-series. Orgelimprovisaties ondersteunen de beelden van zandcreaties van diverse thema’s. Andersom geldt ook dat. Het vereist een nauw samenspel van organist en zandkunstenaar om de boodschap van een thema over te brengen op het publiek. Muziek en beelden zullen tezamen ontroeren. Gelukkig bezit het Hinsz-orgel een haast onuitputtelijk klankwereld om zo goed mogelijk aan te sluiten bij alle opeenvolgende beelden van het zandschouwspel.

Vanaf 21.30 uur zijn de verrichtingen van organist en zandkunstenaar te zien op het YouTube-kanaal van Marco den Toom. De online-uitzending van dit concert wordt mogelijk gemaakt door verschillende sponsors. In de livestream zal de mogelijkheid getoond worden om een gift over te maken ten bate van de beide uitvoerenden. Van harte aanbevolen!