Namens de ChristenUnie Staphorst, Alberto Schra

Er zijn op dit moment weinig wilde dieren die de gemoederen zo bezighouden dan de wolf. Oké, het everzwijn bij de IJssel in Zwolle heeft zichzelf ook aardig in de kijker gespeeld en maakte zich weinig populair door de IJsseldijk flink toe te takelen. Inmiddels is het beest in opdracht van de provincie afgeschoten.

Maar ook de wolf gedraagt zich niet voorbeeldig. Begin oktober is de wolf ook in Staphorst en Rouveen gesignaleerd en zijn er op verschillende plekken meerdere schapen doodgebeten.
En de afgelopen weken en dagen is het in Drenthe ook iedere keer weer raak. Acht schapen dood, zes schapen aangevallen, twee schapen dood. En inmiddels zelfs ook al een kalf. Het gaat maar door.

Ik begrijp de wolf ook niet: ik snap best dat hij wat te vreten moet hebben. Maar het blijft niet bij één schaap, nee, er worden er meteen meerdere aangevallen of gedood. Het natuurlijk gedrag van een wolf is dat hij een prooi verstopt en daarna terugkomt om deze op te vreten. Dat gebeurt hier niet. Hij richt een bloedbad aan en laat de kadavers ogenschijnlijk achteloos rondslingeren op de plaats delict. Zinloos geweld door een gestoorde probleemwolf? Blinde paniek omdat de schapen op de vlucht slaan en niet kunnen vluchten? Ik ben geen ecoloog, maar er lijkt weinig strategie achter te zitten. Ik had het willen vragen aan ecoloog Daniel Tuitert, een wolvenexpert, die op 15 november een lezing over de wolf zou geven bij Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o. Het thema was: “De wolf; kans voor de natuur of bedreiging voor het vee?” Helaas kon deze avond niet doorgaan als gevolg van covid-maatregelen.

Hoe dan ook, we zien dit nu al een tijdje aan en inmiddels heeft de wolf dus ook in de gemeente Staphorst de nodige slachtoffers gemaakt. Daarom zeggen wij: de wolf is hier niet welkom. Wij moeten maatregelen kunnen nemen tegen de oprukkende wolf.
Vergelijk het maar eens met steenmarters versus weidevogels, of vossen versus weidevogels. Steenmarters zijn ook beschermd, maar de provincie kan een ontheffing verlenen om ze te laten bejagen. Dit omdat in sommige gebieden te veel predatie door steenmarters plaatsvindt. We beschermen dan de weidevogels door de steenmarter-stand te beheren. Want de steenmarter heeft geen natuurlijke vijanden. Ook vossen worden gelukkig door goed wildbeheer onder controle gehouden.

En die wolf, ja, die heeft ook helemaal geen natuurlijke vijanden. De populatie wolven is in een aantal jaren tijd gestegen tot enkele tientallen. Niemand weet precies hoeveel het er zijn.

Wij vinden het belangrijk dat het vee in Staphorst veilig de wei in kan. Het leven van een boerderijdier is net zoveel waard dan dat van een wolf. Wanneer een wolf zo tekeergaat en meerdere dieren doodt dan moet daar wat aan gedaan kunnen worden. Denk je eens in hoe zo’n schaap,
al of niet drachtig, aan het einde komt wanneer hij/zij levend uit elkaar wordt getrokken. Verbazingwekkend dat partijen als de Dierenbescherming en
Wakker Dier zich dit lot niet aantrekken.

Maatregelen om het vee te beschermen blijken weinig effectief en zijn te kostbaar en tijdrovend om praktisch in te zetten.
Daarom zouden wij graag zien dat de jacht op de wolf in dit soort gevallen toegestaan wordt. We hebben in Staphorst een uitstekende beroepsgroep jagers, die nu al adequaat de reeën- populatie en de vossenstand beheert. Goed wildbeheer is nodig en essentieel in onze natuur, omdat er geen ecologisch evenwicht is. Deze jagers zouden prima ingezet kunnen worden om te voorkomen dat de wolf zich in Staphorst gaat vestigen. Ook in Duitsland hebben jagers in bepaalde gebieden mogelijkheden om wolven te schieten wanneer ze landbouwhuisdieren aanvallen. Wij pleiten daarom voor een provinciale ontheffing zodat jagers wolven kunnen schieten.

Beste wolf, je kwam hier de passie preken. Lang heb je ook mijn sympathie gehad. Ik vond het best interessant en spannend toen je weer langskwam in Nederland, in Overijssel, in Staphorst. Ik hield m’n hart ook wel vast: Zou dat wel goed gaan? We hebben het een paar jaar aangezien, maar wat je nu laat zien gaat alle perken te buiten. De natuur- en cultuurgronden in onze gemeente, waar we graag een koppel schapen, pinken of ander vee zien grazen, zijn geen geschikt gebied voor jou. De Hoge Veluwe kom je ook niet in: daar staan metershoge hekken om je te weren. Bij de Oostvaardersplassen is het niet anders. Mijn advies: blijf in Duitsland. Niet alles kan, overal. Niet in Nederland. De wolf in Staphorst: een brug te ver.