Op maandagavond 15 november houdt de Natuurbeschermingsvereniging ‘IJhorst-Staphorst e.o.’ een contactavond met als thema: “De wolf; kans voor de natuur of bedreiging voor het vee?”

Daniel Tuitert zal ons deze avond inleiden in het leven van de wolf met de daaruit volgende consequenties nu het dier zich in Nederland heeft gevestigd. Daniel is als ecoloog en jurist werkzaam bij de provincie Flevoland waar hij trekker is van het wolvenbeleid. Daarnaast is hij als wolvenexpert betrokken bij meldingen rondom wolven.

De avond wordt gehouden in cafe Spoorzicht en begint om 20.00 uur. Aanmelden is noodzakelijk en kan via aanmelden@nbvijs.nl. Na aanmelding krijg je dan verdere informatie.