In september liggen de plannen voor de komst van het bedrijventerrein De Esch IV voor aan de gemeenteraad. Het gaat om het gebied tussen de Achthoevenweg, de Oude Achthoevenweg en de J.J. Gorterlaan in Staphorst. Het terrein is ongeveer 18 hectare groot en ligt direct ten oosten van het bestaande bedrijfsterrein langs de A28. Door uitgebreid vooroverleg met toekomstige gebruikers wordt het plan zonder zienswijzen aangeboden aan de raad.

De Esch IV voorziet in de ondernemersbehoefte van Staphorst

Wethouder Lucas Mulder: “We zijn blij dat we de plannen voor De Esch IV ter vaststelling aan de gemeenteraad kunnen aanbieden. Het bedrijventerrein gaat ruimte bieden aan ongeveer 15 voornamelijk plaatselijke ondernemers. Dat alle kavels al zijn toegezegd en veel van de toekomstige bedrijven ook al weer een ondernemer hebben gevonden voor hun huidige locatie is kenmerkend voor de ondernemersmentaliteit van Staphorst. Als college vinden we het belangrijk om onze ondernemers goed te faciliteren.”

Goed bereikbaar en gasloos bedrijventerrein

In het bestemmingsplan staan in totaal drie ontsluitingen voor het nieuwe gedeelte van het bedrijventerrein aangegeven. Twee via de Achthoevenweg, ter hoogte van de Weth. Kuijersstraat en de Weth. Bronstraat. Daarnaast komt er nog een ontsluiting via de J.J. Gorterlaan/Oude Achthoevenweg. Het totale bedrijventerrein is vanaf de A28 goed bereikbaar.
De bedrijfskavels zijn tussen de 1.000 m2 en 40.000m2 groot en met de inrichting van het terrein is rekening gehouden met voldoende groen en een goede waterberging. Op het nieuwe bedrijventerrein zijn stookinstallaties (waaronder ook gas) niet toegestaan om de stikstofuitstoot op Natura 2000 gebieden te beperken.

Raadsvergadering

De gemeenteraad bespreekt het bestemmings- en exploitatieplan eerst opiniërend. Dat betekent dat de raadsleden vooral informatie en standpunten met elkaar zullen delen. In deze vergadering bepaalt de raad zelf of in een volgende vergadering een besluit kan volgen. De raadsvergaderingen worden vooraf gepubliceerd en zijn digitaal te volgen via de website van de gemeente.