De gezamenlijke jachtcommissies van Staphorst organiseren ook dit jaar weer een inzamelingsactie voor landbouwplastic en balenfolie. Dit gebeurt in samenwerking met Kooiker recycling. Loonbedrijf en Timmerman heeft ook dit jaar zijn terrein weer beschikbaar gesteld aan de Olde Dijk op D.V de volgende data en tijdstippen: 

Vrijdag     3 september van 13:30 uur tot 17:00 uur

Zaterdag 4 september van   9:00 uur tot 11:30 uur

Het jachtgebied van de jachtcommissies Staphorst wordt bepaald door de volgende buitengrenzen: Dekkersweg-Leidijk- landerijen grenzend aan de staatsbossen tot de Berkenstouwe– Buitenstouwe—Lankhorsteweg-Verlegde Hoogeveens vaart- Staphorster Grote Stouwe-Rechterensweg -Dekkersweg. 

Ook grondeigenaren buiten het gebied van de commissies die getekend hebben voor de volgende zelfstandige jagers: E Coster en H Krale , mogen onder dezelfde voorwaarden hun plastic en folie aanleveren.

De aangescherpte voorwaarden gelden:

Het aan te leveren product moet beslist droog schoon, vrij van zand en in handzame bundels worden aangeleverd. Natte troep wordt niet ingenomen.

Touw en netten van folie mogen niet aangeleverd worden.

Er moet een handtekening gezet zijn ten gunste van tenminste een van de twee jachtcommissies Staphorst en of de zelfstandige genoemde jagers.

Aanmelden:

Om organisatorische redenen is het een voorwaarde dat men zich van tevoren aanmeldt om droog plastic en balenfolie aan te leveren voor de landerijen in het omlijnde gebied en de betreffende zelfstandige jagers. Aanmeldingen kunnen gemeld worden tot DV Donderdag 2 september 17:00 uur op het mailadres kslager@solcon.nl of telefonisch en voor verdere info, K Slager, 0629147509

Foto © R. Admiraal