De vereniging ‘Landmans Welvaart’  te Staphorst bestond vorig jaar  honderd jaar. Vanwege de ontwikkelingen en beperkingen rond corona waren toen alle activiteiten van de vereniging stilgelegd. Aangezien er thans, met in achtneming van enkele basisregels, weer ruimte voor verenigingsactiviteiten  gekomen is,  wil het bestuur van ‘Landmans Welvaart voorzichtig de verenigingsactiviteiten weer opstarten.

 In de eerste plaats wordt daarbij gedacht aan de herdenking van het 100-jarig bestaan van de vereniging. Het is de bedoeling dat in november rond dit feit enkele activiteiten zullen plaatsvinden.  Eén daarvan is de presentatie van een herdenkingsboek over de  honderdjarige geschiedenis van de vereniging, getiteld  ‘En de boer, hij ploegde voort’.

Voor de samenstelling van dat boek stelde het bestuur in september 2019 een werkgroep in bestaande uit de heren J.D. Alssema, D. Koops, J, Mulder J. Slager en K. Slager. Deze werkgroep trok als schrijver de heer H. Hille (oud-directeur van de Ds. Harmen Doornveldschool te Staphorst) aan. 

In het boek, dat ongeveer 200 bladzijden met ruim 150 foto’s telt,  geeft de auteur in woord en beeld een duidelijke weergave van  het gebeuren van een eeuw Landmans Welvaart, 1920-2020. Het boek is voorzien van een register van persoonsnamen. 

De leden en sponsoren van de vereniging ‘Landmans Welvaart’ zullen in november het boek aangeboden krijgen. Daarnaast is er voor belangstellenden en voor degenen die meer dan één exemplaar willen hebben, vanaf heden gelegenheid om in te tekenen op dit boek. De intekenprijs bedraagt €17,95  Nieuwe leden/sponsoren, die zich voor D.V. 1 oktober opgeven, krijgen het boek gratis als welkomstgeschenk. Verder is er de mogelijkheid voor bedrijven om (tegen een speciaal tarief) een aantal van deze boeken aan te schaffen als relatiegeschenk

 Meer informatie volgt, ook via de te activeren website.

Voor meer informatie en voor intekening: K Slager tel.0522 461427, of 06 2914 7509, kslager@solcon.nl