Enercon levert in 2022 drie windturbines aan coöperatie Wij Duurzaam Staphorst voor het windpark Bovenwind. De windturbines hebben een rotordiameter van 138 meter, een ashoogte 131 meter en een tiphoogte van 198 meter, samen wekken ze jaarlijks gemiddeld 42,4 GWh op, dat is voldoende stroom voor ongeveer 12.000 huishoudens, uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3500 KWh per jaar. Hierdoor wordt er een significante bijdrage geleverd aan het verduurzamen van de energievoorziening in Staphorst.

Overeenkomst
Naar aanleiding van het verkrijgen van de vergunning in 2019 heeft Wij Duurzaam Staphorst de selectie­procedure voor een leverancier voor de windturbines opgestart. Na de inventarisatie van een aantal turbineleveranciers is door de coöperatie een voorkeursleverancier geselecteerd. De coöperatie heeft in 2021 op grond van de uitkomsten van de onderhandelingen de overige leveranciers nogmaals benaderd met het verzoek hun aanbieding van december 2019 te actualiseren. Daarna zijn vervolggesprekken met Enercon gevoerd. Dit heeft in juni geleid tot een overeenkomst tussen Wij Duurzaam Staphorst en Enercon. Beide partijen kijken tevreden terug op het doorlopen van het onderhandelingsproces en zien nu uit naar de bouw van windpark Bovenwind. De samenwerking is een belangrijke stap in de richting van de realisatie van het windpark.

Windpark Bovenwind
Windpark Bovenwind bestaat uit drie windturbines, gepland op de locatie tussen de J.J. Gorterlaan en de Bovenweg. Na het verlenen van de definitieve vergunning door de gemeente Staphorst is er in november 2019 een beroep ingesteld bij de Raad van State. Deze beroepsprocedure gaf vertraging in de oorspronkelijke planning en de onderhandelingen. De Raad van State heeft in mei 2021 een uitspraak gedaan in het beroep waarmee de vergunning voor Wij Duurzaam Staphorst onherroepelijk is geworden.
Wij Duurzaam Staphorst heeft bijna 300 leden en een flink startkapitaal beschikbaar gekregen van de lokale bevolking. In 2020 heeft de coöperatie windmetingen laten uitvoeren om nauwkeuriger inzicht te hebben in de opbrengst van het windpark. Daarnaast zijn het afgelopen half jaar de contractonderhandelingen gevoerd met Enercon onder begeleiding van Pondera. Met deze drie partijen is op een constructieve manier gewerkt aan de uitwerking van het contract wat heeft geleid tot het sluiten van een overeenkomst.
  

Realisatie Windpark 
Enercon levert drie windturbines van het type E-138 EP3 E3 voor het windpark Bovenwind. De windturbines hebben een rotordiameter van 138 meter, een ashoogte 131 meter en een tiphoogte van 198 meter en voldoen hiermee aan de verleende vergunning van de gemeente. Tevens ontwerpt en realiseert Enercon de benodigde civiele werkzaamheden, zoals de fundaties en kraanopstelplaatsen. Door deze werkzaamheden bij dezelfde partij neer te leggen heeft Wij Duurzaam Staphorst de raakvlakken tussen deze werkzaamheden beperkt wat het project ten goede komt en de coöperatie grotendeels ontzorgd. 
Door de overeenkomst met Enercon start de voorbereiding van de bouw van het windpark nog dit jaar. De windturbines zullen in de loop van 2022 de eerste stroom aan het net leveren. Vanaf dat moment draait het 100% coöperatieve windpark in Staphorst op de wind, geeft het profijt aan de lokale gemeenschap en levert het een bijdrage aan de energietransitie en de Regionale Energie Strategie van West Overijssel.

Wij Duurzaam Staphorst wil een duurzame en leefbare toekomst en zet zich niet alleen in voor de energietransitie. Ook wil de coöperatie een rol spelen in de bewustwording van wat duurzaamheid betekent en daarnaast ook maatschappelijk de gemeente Staphorst versterken.

Informatie: www.wijduurzaamstaphorst.nl

Foto: door EnerconOnderschrift: v.l.n.r. Gert-Jan van Buiten, Erik Petter, Stefan Buning en daarachter Piet la Roi en Bram van Noort.