Met de ondertekening van de intentieovereenkomst hebben woningstichting Vechthorst en de gemeente Staphorst afgesproken om een appartementencomplex op de locatie Berkenlaan 1 te realiseren. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd; de planvorming kan nu van start.

In het appartementencomplex worden maximaal 36 sociale huurwoningen gerealiseerd waarbij de huidige functies van het Dienstencentrum op de benedenverdieping terug komen. Met de gebruikers is afgestemd dat tijdens de bouw hun activiteiten plaatsvinden in het Noorderslag en het gebouw van de bibliotheek.

Gezamenlijk met Vechthorst zal de gemeente de omwonenden actief betrekken bij de planontwikkeling op deze locatie.