Vaccinatiepercentages

81% van de deelnemers aan de coronapeiling uit regio IJsselland heeft al minstens één coronavaccinatie gehad. Dit blijkt uit de dertiende peiling van GGD IJsselland sinds voorjaar 2020. De grote meerderheid van de deelnemers (93%) heeft zich laten vaccineren of is van plan dit nog te doen, 3% twijfelt en 4% wil niet gevaccineerd worden. In de regiogemeenten varieert het percentage mensen dat zich niet wil laten vaccineren van 1% tot 10%. De meeste inwoners (86%) zeggen na hun vaccinatie evenveel hun handen te blijven wassen en 83% geeft aan even vaak als daarvoor drukte te willen vermijden. 

Kinderen

Van de ouders van jongeren (12-17 jaar) zou 63% zijn of haar kind laten vaccineren. Ruim de helft van de ouders (56%) is bang voor eventuele onbekende lange-termijn gevolgen bij zijn/haar kind en 44% is bang voor mogelijke bijwerkingen bij zijn/haar kind. 57% van de ouders gelooft dat een vaccin veilig voor hun kind is als het is goedgekeurd voor de Nederlandse markt. 

Gezondheid en welzijn

Gemiddeld geven de deelnemers hun leven deze maand een hoger cijfer (7,5) dan bij de peiling in mei (7,2). Een ruime voldoende dus. Van de deelnemers ervaart 83% zijn of haar eigen gezondheid als goed of zeer goed, vergelijkbaar met de vorige peiling. Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt (46%) is duidelijk gedaald ten opzichte van de peiling in mei (56%). Inwoners maken zich bovendien minder zorgen over het coronavirus dan een maand geleden (25% versus 35%). Ook geeft corona minder mensen stress (17%) dan in mei het geval was (22%). 

Vakantie

Van de deelnemers is 43% van plan om deze zomer in Nederland op vakantie te gaan en 29% in Europa. 23% van de deelnemers geeft aan niet op vakantie te willen gaan. 

In totaal deden 1.561 inwoners uit de regio IJsselland mee aan deze peiling. Hiervan was 70% vrouw en 30% man. De respondenten wonen verspreid over de 11 gemeenten van regio IJsselland. Ongeveer 22% is tussen de 25-39 jaar, 32% tussen de 40-54 jaar, 26% tussen de 55-69 jaar en 18% is 70-plusser.