Deze week is Bouwhuis gestart met de splinternieuwe Hybride kraan met de plagwerkzaamheden in de Vledders. Deze week zal het grondtransport nog intern plaatsvinden.

Vanaf volgende start de afvoer van grond naar perceelseigenaren in het gebied ‘Spoortippe’ tussen IJhorst en Staphorst. Hiervoor maken ze gebruik van een vaste transportroute vanaf de Schotsweg, Vijverweg richting de J.J. Gorterlaan. (zie bijgevoegd kaartje)

Wilt u rekening te houden met het vrachtverkeer en de tijdelijke verkeersmaatregelen in acht te nemen. Uiteraard wordt er alles aan om u zo minimaal mogelijk tot last te zijn.