Meerdere keren per jaar kan het grof tuinafval gratis worden ingeleverd. De eerstvolgende mogelijkheid is op zaterdag 17 april 2021. Bij de inleverlocaties zijn extra maatregelen genomen om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van veiligheid en hygiëne in verband met het coronavirus.

Inleverlocaties en openingstijden:

  • Groenrecycling Rouveen bv (Uithofsweg 2): 08.00 uur tot 12.00 uur
  • Milieubrengstation ROVA Zwolle (Rijnlandstraat 2): 09.00 uur tot 17.00 uur

Er is geen limiet voor de hoeveelheid grof tuinafval die u brengt. De service is alleen voor particulieren en u moet zich kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Staphorst.

Afval scheiden

Met deze actie willen de gemeente en ROVA bereiken dat er zoveel mogelijk grof tuinafval wordt gescheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast wordt op deze manier voorkomen dat grof tuinafval bij het restafval eindigt.

Om goede compost te kunnen maken, is het belangrijk dat er alleen grof tuinafval wordt ingeleverd. Als er bijvoorbeeld zand, aarde of bielzen tussen het grof tuinafval zit, dan is het onbruikbaar voor de compostproductie. Vervuilde ladingen worden daarom niet gratis geaccepteerd.

Meer informatie: