Veel jongeren vinden het moeilijk om deze coronatijd vol te houden. Reden voor jongerenorganisaties en de gemeente Staphorst om ze een hart onder de riem te steken. In februari konden ouders voor hun kind een bemoedigingspakketje aanvragen, dat beschikbaar werd gesteld door MEE IJsseloevers, Steunpunt Mantelzorg, Stichting Schuilplaats, de jongerenwerkers van Saam Welzijn en de gemeente Staphorst.

De deelnemende organisaties willen hiermee laten weten dat ze ook in deze tijd beschikbaar zijn. De actie werd mogelijk gemaakt door het rijksbudget van Jeugd aan Zet. De Staphorster bevolking reageerde enthousiast. Er werden bijna driehonderd pakketjes aangevraagd, waarin een keuze gemaakt kon worden tussen een nestkastje, een creatief pakket of een spelletje, in de leeftijdscategorie zes tot twaalf jaar en twaalf jaar en ouder. 

Woensdag 26 februari werden de eerste pakketjes uitgedeeld, natuurlijk gebeurde dat streng binnen de richtlijnen van het RIVM. De actie toverde een brede glimlach op het gezicht van de jongeren die een pakketje ontvingen. Wethouder Alwin Mussche, die meedeed aan het uitdelen van de pakketjes had er ook plezier in: “De dagelijkse activiteiten voor jongeren zijn door de coronacrisis niet of niet goed mogelijk, zoals onderwijs, sport, sociale ontmoetingen en de mogelijkheid om te werken. We begrijpen goed dat veel jongeren het daardoor moeilijk hebben. Daarom is het mooi om ze zo te kunnen verrassen met iets leuks en daardoor tegelijkertijd contact te leggen tussen hen en organisaties die altijd voor ze klaar staan, mocht dat nodig zijn.” 

Wilt u in contact met hen komen dan kan dat via de volgende weg. MEE IJsseloevers, Mariska Bakker en Marga de Boer 088-6330633 of staphorst@meeijsseloevers.nl, Steunpunt Mantelzorg, Rinie van de Hoek 06-30732933 of r.vandehoek@carinova.nl, Stichting Schuilplaats, Toke Kalisvaart 06-86854583 of tkalisvaart@stichtingschuilplaats.nl,  Saam Welzijn jongerenwerk, Yteke Rijlaarsdam 06-11758607 of y.rijlaarsdam@saamwelzijn.nl en Nanda Knol 06-49399366 of n.knol@saamwelzijn.nl

Foto’s © Frens Jansen