Onze ouders, Roelof Kuiers en Margje Kuiers-Krol zijn donderdag  21-01-2021 65 jaar getrouwd.
Door de huidige omstandigheden kan dit niet gevierd worden zoals wij dat graag willen.
Felicitaties per post zullen daarom des te mooier zijn.

Namens de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van harte gefeliciteerd.

Roelof en Margje Kuiers
Kon. Julianastraat 20
7951 BL Staphorst