Er is veel belangstelling voor de lezingen van Patric van Aalderen en Willem Kappe in De Veldschuur in Rouveen.Beide lezingen waren binnen enkele dagen volgeboekt. Van Aalderen en Kappe staan stil bij 2 ingrijpende gebeurtenissen die tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden in Staphorst.

Door enkele aanpassingen in De Veldschuur is er extra ruimte gecreëerd waardoor de mensen die op de wachtlijst stonden voor beide lezingen toch aanwezig kunnen zijn. Door deze aanpassingen zijn er nog ca. 10 plekken vrij voor de lezing van Willem Kappe op vrijdag 13 maart. Kappe zal uitgebreid ingaan op de schietpartij die plaatsvond op 8 april 1945 aan de Dekkersweg in Punthorst, waarbij uiteindelijk 10 doden vielen. Patric van Aalderen zal aanstaande vrijdag vertellen hoe op 6 september 1944 de SS’er Van der Schatte Olivier door een verzetsploeg wordt doodgeschoten, wat daaraan vooraf ging en wat de gevolgen waren.

De lezingen beginnen om 20.00 uur en duren tot ca. 21.30 uur. Entree is 5 euro, incl. kop koffie of thee. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en nog wat te drinken. Aanmelden voor de laatste plekken voor de lezing van 13 maart kan via https://veldschuur.net/agenda/lezing-willem-kappe-over-verzet-in-staphorst-tijdens-2e-wereldoorlog

Op de foto: Een propagandafoto, gemaakt door de Duitse oorlogsfotograaf Otto Kropf