Wij als de Zonnebloem, afdeling Staphorst proberen samen met onze gasten/deelnemers door een zeer moeilijke tijd heen te komen. 

Alle geplande activiteiten voor de deelnemers kunnen we nu niet uitvoeren, dus blijven we elkaar een beetje helpen met aandacht en dat doen we in dit geval met een kerstattentie en een kaartje voorzien van een mooie tekst. Bovenop deze attentie wordt ook nog chocolaatjes met een kaartje uitgedeeld.     

Dit alles is deels mogelijk gemaakt door een gift die besteed zou worden voor een vrijheidsmaaltijd en het Ministerie van VWS die geld beschikbaar stelde  waarmee wij “een klein gebaar“ konden maken.

De Zonnebloem is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het welzijn van mensen met een fysieke beperking door leeftijd, ziekte of handicap.

Wij van de Zonnebloem hopen natuurlijk met u dat we deze moeilijke tijd snel achter ons kunnen laten en wij met onze deelnemers de activiteiten weer op kunnen pakken. Wij zijn een doelgroep die beperkt is in haar bewegingsvrijheid en door corona is het risico op sociaal isolement groot. Met dit “klein gebaar” proberen we in deze donkere dagen niemand van onze deelnemers te vergeten. Er zijn voor elkaar is een groots klein gebaar. De deelnemers willen graag weer naar buiten en onder de mensen zijn en dat willen wij als vrijwilligers ook.  

Blijf gezond en wij denken aan jullie.