Woonstichting VechtHorst start dit najaar met de aanpak van veertig woningen in Staphorst-Noord. Het gaat om eengezinswoningen aan de Koningin Julianastraat en Oranjestraat. VechtHorst wil de huizen en zestien garageboxen slopen en vervangen door zo’n zestig nieuwe woningen. Die zullen duurzaam zijn met een hoger energielabel en beter passen bij de woonwensen in de gemeente. De huidige bewoners zijn vorige week geïnformeerd. Deze week zijn de persoonlijke gesprekken met alle bewoners begonnen.

De veertig woningen stammen uit de jaren zestig. “Ze zijn technisch matig en hebben een laag energielabel”, zegt Robert Waarsing, directeur-bestuurder van VechtHorst. “Ook is de indeling van de woningen niet meer van deze tijd. De woningen zijn dus niet toekomstbestendig en er moet echt wat gebeuren om er weer comfortabel te kunnen wonen. Wij willen graag dat in 2025 al onze woningen minimaal energielabel B hebben. Daar komt bij dat we in de gemeente Staphorst meer woningen voor één- à tweepersoonshuishoudens nodig hebben. Daarom willen we de huidige veertig woningen en zestien garageboxen slopen en vervangen door nieuwbouw’.”

Voorkeursscenario

“We hebben het afgelopen jaar verschillende mogelijkheden bekeken om de woningen te verbeteren. Daarbij hebben we rekening gehouden met onze prestatieafspraken met de gemeente”, vervolgt Waarsing. “Zo hebben we natuurlijk onderzocht of renovatie van de woningen haalbaar zou zijn. Dat blijkt enorm duur; er is relatief veel geld nodig om de woningen naar een hoger energielabel te brengen. Daar komt bij, dat we dan hetzelfde type woningen houden, namelijk eengezinswoningen, waar we in Staphorst al voldoende van hebben. Het slopen van de huidige woningen biedt een kans om nieuwe duurzame, energiezuinige woningen te bouwen voor een andere doelgroep, namelijk één- à tweepersoonshuishoudens. Daarom heeft dat scenario onze voorkeur.”

Samen met bewoners en omwonenden

VechtHorst wil bewoners en ook omwonenden nauw betrekken bij het project. Waarsing: “We beseffen heel goed dat we een ingrijpende boodschap brengen. We gaan daarom in gesprek met de bewoners over hun wensen en behoeften. We willen dit project samen met hen doen. Ook huurdersvereniging TOEK is nauw betrokken.” Monique Kikkert, sociaal projectleider en aanspreekpunt voor bewoners en omwonenden, vult aan: “We hebben vorige week alle bewoners uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Vanwege corona hebben we de mensen online gesproken. Vanaf deze week gaan we met iedereen persoonlijk in gesprek, in onze projectwoning in de wijk. Daar kunnen we mensen coronaproof ontvangen. We willen voor de kerst alle bewoners hebben gesproken. Daarna zullen we ook de omwonenden betrekken.”

Start sloop over anderhalf jaar

Wanneer de sloop zal beginnen, hangt af van veel verschillende zaken. “We hebben nog veel te doen voor we daadwerkelijk met de sloop kunnen starten”, zegt Kikkert. “We willen eerst gesprekken voeren met alle bewoners en de omwonenden. Daarna gaan we in gesprek met de gemeente over de plannen en moeten we een architect en aannemer selecteren. Dan moeten we nog een aantal gemeentelijke procedures doorlopen. We verwachten daarom op z’n vroegst over anderhalf jaar te kunnen beginnen.”