Asbestsanering bedrijfsdaken levert duurzame energie aan Overijsselse huishoudens

Univé, de provincie Overijssel en Energiefonds Overijssel spannen zich samen in voor een asbestvrij en duurzaam Overijssel. Onder de vlag van Univé’s energieconcept Duurzame Zekerheid ging de samenwerking deze week formeel van start met de verduurzaming van de eerste van tenminste 50 bedrijfsdaken in de regio. In Haaksbergen ziet agrarisch ondernemer Gerjan Berenbroek hoe asbest op zijn bedrijfspand plaatsmaakt voor zonnepanelen: ‘Dit is de ultieme oplossing van mijn asbestzorgen, zeker omdat de kosten vanuit Duurzame Zekerheid worden gedekt. Dat ik er door het beschikbaar stellen van mijn nieuwe dak toe kan bijdragen dat mensen in de buurt straks schone energie gebruiken maakt het helemaal geweldig!’


Onverzekerbaar

Omdat het steeds moelijker wordt om asbesthoudende bedrijfspanden te verzekeren, zijn voor ondernemers als Berenbroek de zorgen groot. ‘Onverzekerbaar ondernemen is natuurlijk geen optie,’ legt de veehouder uit. ‘Maar tegelijkertijd zijn de kosten om een asbestdak te saneren te hoog om zelf te kunnen dragen. Er zijn collega’s die om die reden hun bedrijf hebben moeten opheffen.’ 


Duurzame Zekerheid

In augustus jl. presenteerde Univé met Duurzame Zekerheid een oplossing voor haar zakelijke leden. In dit energieconcept nemen de coöperatie en haar partners in duurzaamheid zowel de sanering als de kosten van de dakwissel voor hun rekening. Met de zonnepanelen die op het asbestvrije dak geplaatst worden, wordt vervolgens duurzame energie opgewekt waarmee huishoudens in de omgeving worden voorzien. Met de opbrengsten hieruit wordt uiteindelijk de investering op lange termijn terugverdiend. 


Op weg naar een energieneutraal

OverijsselDoor vroege interesse van de provincie Overijssel en Energiefonds Overijssel (EFO) in een samenwerking rond het energieconcept, is de provincie Overijssel één van de eerste regio’s waar Duurzame Zekerheid gestalte krijgt in de praktijk. Voor de provincie staat niet alleen de energietransitie hoog op de agenda; vanwege veiligheids- en gezondheidsredenen is ook de sanering van asbestdaken een speerpunt. Energiefonds Overijssel zorgt met een leningverstrekking van 14,7 miljoen euro voor de financiering van het plaatsen van de zonnepanelen op de daken die met Duurzame Zekerheid worden gesaneerd in Overijssel. Op deze manier draagt het bij aan de versnelling van de overgang naar meer duurzame energie uit hernieuwbare bronnen in de provincie. Uiteindelijk wil Overijssel in 2050 volledig energieneutraal zijn.


Krachten bundelen

Na recente financieringen van het innovatieve zonnepark Bomhofsplas bij Zwolle – het grootste drijvende zonnepark in Europa – en de verduurzaming van acht basisscholen in de gemeente Hof van Twente is Univé’s Duurzame Zekerheid de volgende samenwerking waarmee Energiefonds Overijssel de energietransitie verder hoopt te versnellen. ‘De urgentie van deze transitie is zo groot dat we krachten moeten bundelen,’ legt Anouk Blüm, algemeen directeur van het fonds uit. ‘We werken daarom graag samen met partijen die uit lastige situaties een win-win situatie weten te creëren. Zoals Univé dit nu met Duurzame Zekerheid doet voor ondernemers, die hun asbestdak vervangen zien worden door een duurzaam dak dat zonne-energie levert.’ 


‘Duurzame Zekerheid biedt kansen’

Tijs de Bree, gedeputeerde voor Energie, Arbeidsmarkt en Handhaving voor de provincie Overijssel, sluit zich daarbij aan en wijst op het streven van de provincie om in 2023 20 procent van het energieverbruik duurzaam op te wekken. ‘Energie uit zon levert hierin een belangrijke bijdrage. Bovendien willen we dat zonnepanelen zoveel mogelijk op daken worden gelegd en niet in het veld,’ aldus De Bree. ‘Het initiatief van Univé draagt hieraan bij en biedt voor ons tegelijkertijd kansen om Overijssel zoveel en zo snel mogelijk asbestdakenvrij te maken. Een mes dat dus aan meerdere kanten snijdt. Vandaar dat we hier samen met ons energiefonds graag partner in willen zijn.’

Partners van formaat

Als coöperatie willen we onze leden helpen risico’s te voorkomen of te beperken. Met Duurzame Zekerheid bieden we een probleemoplossing voor onze zakelijke leden en de toekomst van hun bedrijf,’ aldus Ellen Peper. Het lid van de Raad van Bestuurd bij Univé is trots dat Duurzame Zekerheid nu echt van start gaat en verheugd met de samenwerking die dit mogelijk maakt. ‘Met de provincie Overijssel en Energiefonds Overijssel is Univé met twee regionale duurzaamheidspartners van formaat in zee gegaan. Omdat verduurzamen natuurlijk een landelijk thema is verwachten we in de toekomst ook met andere provincies en partners samenwerkingen op te starten. Zo kunnen we samen de asbestzorgen van ondernemers wegnemen en tegelijkertijd zorgen voor een duurzame energievoorziening in de regio.’


Prognose

Duurzame Zekerheid is op 7 september van start gegaan met de asbestsanering en het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van een boerenbedrijf in Haaksbergen. In eerste instantie beogen Univé, de provincie Overijssel en Energiefonds Overijssel 50 bedrijven in Overijssel asbestvrij te maken en te voorzien van zonnepanelen. Met de duurzame energie die hiermee wordt opgewekt, verwacht Univé in de energiebehoefte van tussen de 4.000 en 6.000 huishoudens in Overijssel te voorzien.