De diaconie en de jeugdcommissie van GKSR de Bron gaat (samen met andere kerken) meedoen aan ‘Actie vakantietas’ van Kerk in Actie. Met deze actie willen we een aantal kinderen in Staphorst/Rouveen, uit gezinnen die het niet zo breed hebben, toch een leuke vakantie bezorgen door ze een tasje aan te bieden met daarin allerlei leuke dingen passend bij hun leeftijd. Hier is geld voor nodig, want de verwachting is dat de inhoud per tas ongeveer € 20,00 zal gaan bedragen.

We willen daarom bij de Voedselbankinzameling die GKSR houdt op 27 juni in de kerken van Staphorst, Churchilllaan 2, en Rouveen, Korte Kerkweg 2, hiervoor geld  gaan inzamelen. In Staphorst en Rouveen zal op zaterdag 27 juni een collectebusje staan waar u een bijdrage in kunt doen t.b.v. deze actie vakantietas.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de bankrekening van de diaconie van GKSR de Bron NL12RABO 0356 5450 67 t.n.v. Geref. Diaconie Staphorst-Rouveen o.v.v. vakantietas. We hopen op steun voor deze actie en zijn blij met alle giften die binnen komen.