Op 23 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Staphorst besloten dat het door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (Bing) gehouden integriteitsonderzoek openbaar behandeld wordt in de raadvergadering van 30 juni 2020. De bijbehorende stukken zijn vandaag op de raadsagenda van de gemeenteraad geplaatst. 

Eind 2019 heeft het presidium van de gemeente Staphorst (alle fractievoorzitters van de gemeenteraad, de griffier en de burgemeester als voorzitter) onderzoeksbureau Bing opdracht gegeven voor een integriteitsonderzoek. Inmiddels is het rapport door Bing afgerond en opgeleverd.

De gemeenteraad van Staphorst behandelt het rapport over het integriteitsonderzoek in de raadsvergadering van 30 juni. Deze raadsvergadering is openbaar, maar vanwege corona-beperkingen niet voor publiek toegankelijk. De raadsvergadering is voor publiek uitsluitend online en op de radio te volgen. Inspreken blijft wel mogelijk. Voor insprekers wordt een plek in het gemeentehuis ingericht waar de vergadering gevolgd kan worden. Op het moment van spreken worden zij dan naar de vergadering begeleid. Ook voor de pers zijn er op verzoek mogelijkheden om in het gemeentehuis aanwezig te zijn.