De Europese Unie moet in haar actieplan voor herstel van de economie na de corona-uitbraak meer aandacht besteden aan het Midden- en Kleinbedrijf. Dat zegt Eddy van Hijum. Hij is namens het Comité van de Regio’s rapporteur en adviseur over de nieuwe MKB-strategie van de Europese Commissie, die afgelopen maart is gepresenteerd. Bij de presentatie van zijn advies gaat Van Hijum vooral in op de belangrijkste uitdaging voor het MKB op dit moment: herstel van de coronacrisis.

YouTube video

Van Hijum: “In de crisisherstelplannen van de Europese Commissie die onlangs zijn gepresenteerd, wordt het MKB nauwelijks genoemd. Terwijl dat met twee derde van alle banen Europa’s grootste werkgever is. Veel van hen zijn familiebedrijven. Mijn advies is om het MKB te helpen met kapitaalsteun, zodat het eigen vermogen van de bedrijven wordt versterkt. Nieuwe leningen helpen het MKB van de regen in de drup; zij vormen een rem op banengroei, innovatie en investeringen. Waarom koopt de overheid wel aandelen van luchtvaartmaatschappijen, maar blijft kapitaalsteun voor MKB-bedrijven achterwege?

Maar er is meer dat Europa kan doen om het MKB te helpen. De Europese Commissie predikt wel “think small first”, maar richt zich in haar beleid volstrekt onvoldoende op deze bedrijven. Het is tijd voor maatregelen die er echt toe doen voor het MKB.

Van Hijum: “Zorg er als Europa voor dat je aanwezig bent in de regionale economische haarvaten, en geef MKB-bedrijven rechtstreeks toegang tot Europese middelen via regionale hubs; netwerken waarin overheden, bedrijfsleven, onderwijs en kenniscentra samenwerken. Wij hebben hier als provincie goede ervaringen mee, bijvoorbeeld in deze crisistijd. Via de regionale loketten vinden de bedrijven hun weg naar de nationale noodhulp.

Geef daarnaast als Europa een impuls aan de economie door regionaal te investeren in energietransitie, bouw en infra, en laat het regionale MKB-bedrijf profiteren door MKB-vriendelijk aan te besteden;

Bescherm het bedrijfsleven beter tegen oneerlijke concurrentie van buiten de EU, door hierover afspraken te maken in handelsverdragen. Denk hierbij aan staatssteun, lagere lonen en lagere milieunormen.

En tot slot: beoordeel effecten en lasten van EU-wetgeving, -verdragen en –plannen voor het MKB, zodat zij hierdoor niet worden benadeeld.”

Het advies van Van Hijum is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Lectoraat Familiebedrijven aan de Hogeschool Windesheim. Het advies wordt in juni besproken in het Comité van de Regio’s, en is in het najaar onderdeel van de bespreking van het Europese MKB-strategie in het Europees Parlement.

Op de foto boven spreekt van Hijum met lokale ondernemers in Staphorst op de locatie van de IJsmakers in 2018