Het aantal vernielingen en mishandelingen in Staphorst is vorig jaar gehalveerd, zo blijkt uit politiecijfers. Daarentegen steeg het aantal diefstallen bij bedrijven.

Minder drugs- maar meer wapenhandel. Dat is één van de uitkomsten van het optellen van het aantal misdrijven, vorig jaar in de regio. In totaal is het aantal misdrijven in de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Steenwijkerland, Westerveld en Staphorst met negen procent toegenomen. Terwijl het de jaren ervoor was gedaald.

De toename overstijgt het landelijk gemiddelde (vier procent) met fraude als grootste post. In Westerveld steeg het fraudepercentage met meer dan 65 procent. De wapenhandel is in de regio bijna verdubbeld. Ging het eerder om 26 misdrijven van wapenhandel, vorig jaar waren dat er 51.

Minder mishandelingen in Staphorst

Wapenhandel wordt op de voet gevolgd door vernielingen, dat weliswaar een daling kent maar nog altijd een hoog cijfer heeft, een aantal van 665. In de gemeente Staphorst is het aantal vernielingen gehalveerd. In De Wolden met 44 procent toegenomen.

Beide gemeenten kennen een daling van het aantal mishandelingen. In de Wolden daalde dit met 44 procent, in Staphorst met 35 procent. Met een kanttekening, want in De Wolden is het aantal bedreigingen met 25 procent toegenomen, dat is een verdrievoudiging. In Staphorst bleef het aantal gelijk ten opzichte van het jaar daarvoor (2018).

Meer diefstal bij bedrijven

Staphorst heeft samen met Meppel en Steenwijkerland als enige een stijging van diefstallen bij bedrijven en instellingen. In Staphorst gaat het om een stijging van 43 procent. Het aantal zedenmisdrijven is in de hele regio gehalveerd, het aantal woninginbraken steeg met een kwart. Winkeldiefstal nam ook toe in de regio, met 29 procent. Vooral in Hoogeveen.