50 dagen na Pesach.
In Jeruzalem.
9 uur in de morgen.

Opeens…
Een stormvlaag!
Een vreemd geluid!
De hemel komt in beweging.
Vuurtongen dansen op hoofden!

Joden uit alle windstreken naar Jeruzalem gekomen, 
het is Wekenfeest,beleven het, 
maar begrijpen er niets van. 
Jezus leerlingen in extase, 
ontvangen de Heilige Geest. 
Een trooster, een helper is gekomen.
Taalgrenzen worden doorbroken.
Woorden waaien in ieders taal. 

Petrus spreekt wijze woorden
Voor iedereen die het maar horen wil.
Woorden van Hem die ging.
Woorden van overwinning 
Woorden van hoop en liefde.
Woorden die allen raken. 

Gods geest waait ook over ons. 
Een richtingaanwijzer wordt ons ook nu nog aangereikt. 
Op afstand wordt ons voorrang verleend. 
Als wij Zijn naam aanroepen. 
Hij die ons is voorgegaan. 
Als wij bidden, de liefde zoeken. 
Onze harten,
onze handen
openen. 

Aad van der Klaauw