Ingezonden:

Je mag niet met de auto naar de vijver. Dan zet je hem toch langs de vijverweg. Zie hier de regeling…

De instanties wijzen er op dat ook parkeren in de berm langs de Vijverweg of de aanliggende zandpaden niet is toegestaan.