Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) roept inwoners en overige belangstellenden op te reageren op de opzet en inhoud van de nieuwe website. Deze site staat naar verwachting vanaf donderdag 28 mei live, tot die tijd staat de ‘probeerversie’ alvast online. Deze versie is te bereiken via de huidige website van het waterschap (www.wdodelta.nl) en via deze rechtstreekse link.   

Gebruikersvriendelijkheid voorop

WDODelta wil graag dat de website zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de gebruikers. Hiervoor voerde het de afgelopen periode verschillende onderzoeken uit. Zo is onder andere de menustructuur aangepast en verschillen sommige namen van pagina’s in vergelijking met de huidige website.

Help mee

Iedereen kan de ‘probeerversie’ bezoeken en erdoor heen klikken. Het waterschap ontvangt graag feedback. Het doel is om de nieuwe website eind mei live te zetten. In de tussentijd verwerkt het waterschap de binnengekomen opmerkingen.