De eerste echte digitale raadsvergadering van de gemeente Staphorst is goed verlopen. Deze vond plaats op dinsdag 28 april 2020.
De zeventien raadsleden en het college logden in op het digitale raadssysteem en konden met elkaar discussiëren en besluiten nemen onder leiding van de voorzitter, burgemeester G.J. Kok. De vergadering was voor publiek live te volgen via een livestream. De vergadering is ook terug te kijken via het raadssysteem iBabs. Veel raadsleden logden in vanuit huis, de collegeleden vanuit hun kamer in het gemeentehuis. Burgemeester Gerrit Jan Kok leidde de vergadering als voorzitter zoals gebruikelijk met de ambtsketen om.

Corona

Door de coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk voor de raad om bij elkaar te komen in de raadszaal. Door de invoering van een landelijke noodverordening zijn digitaal genomen raadsbesluiten nu ook wettelijk geldig, en daardoor kan er digitaal vergaderd worden. De raad in Staphorst heeft hier nu ook voor gekozen. Daarbij wordt er groot belang gehecht aan openbaarheid en controleerbaarheid. De raad stemt bijvoorbeeld met unanimiteit – als alle partijen het met elkaar eens zijn over een onderwerp – of men stemt hoofdelijk met afroeping van namen. Zo is voor toeschouwers duidelijk te volgen wat de partijen stemmen en hoe een besluit tot stand komt.

Vergaderschema

Dat de digitale vergadering dinsdag goed verliep, betekent dat er vanaf nu tot het eind van de coronamaatregelen weer raadsvergaderingen in Staphorst plaats zullen vinden via het reguliere vergaderschema. De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 12 mei.