Vandaag 28 april heeft het algemeen bestuur unaniem besloten om Dirk-Siert Schoonman bij de Kroon aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf van WDODelta. Hij volgt daarmee de in augustus vorig jaar overleden Herman Dijk op. In de afgelopen periode heeft Piet Zoon, voormalig burgemeester in onder meer Hattem en Raalte de functie van dijkgraaf waargenomen. De nieuwe dijkgraaf wordt door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar. 

Veelzijdig en ervaren waterbestuurder
De voorgedragen dijkgraaf is een veelzijdig bestuurder. Hij is Heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe en heeft zitting in het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen met energie, waterkwantiteit en watersysteem in zijn portefeuille. Lange tijd is hij melkveehouder geweest en actief als bestuurder bij land en tuinbouw organisaties zoals LTO-Noord. 

Dirk-Siert Schoonman: ‘Sinds 2015 ben ik bestuurlijk actief in de waterwereld. Fantastisch hoe waterschappen steeds zichtbaarder zijn geworden door de grote opgaven zoals aanpassing aan de gevolgen van de klimaatsverandering. Een opgave waar ook het werkgebied van WDODelta voor staat. Ik voel mij vereerd om voorgedragen te worden als nieuwe dijkgraaf bij dit waterschap.  Een prachtig gebied met heel veel water, van droog tot nat en van hoog tot laag’. 

Toekomstgericht 

Op de vacature voor een nieuwe dijkgraaf hebben 37 kandidaten gereageerd, 11 vrouwen en 26 mannen. Hiervan zijn 13 personen op eerste gesprek geweest. De vertrouwenscommissie heeft met vijf kandidaten een verdiepingsronde gemaakt en in de tweede ronde met 3 kandidaten. Karst Spijkervet, voorzitter van de vertrouwenscommissie: ‘Het jonge waterschap WDODelta heeft gezocht naar een verbinder. Het algemeen bestuur heeft een profielschets opgesteld, en op basis daarvan draagt de vertrouwenscommissie unaniem de heer Schoonman voor. Tijdens de gesprekken hebben we goed onderzocht of de kandidaat een eigentijds bestuurder is, ondernemend is ingesteld en ‘out-of-the-box’ durft te denken. Wij bevelen Dirk-Siert Schoonman van harte aan als een nieuwe toekomstgerichte dijkgraaf voor ons waterschap’. 

Voorzitter waterschap 

De dijkgraaf is de voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. 

WDODelta is het op één na grootste waterschap met een uniek werkgebied in de provincies Drenthe en Overijssel. Het strekt zich uit van Assen tot en met Deventer; van hoge zandgronden tot lage rivierdalen. Het werkgebied is 255.000 hectare groot met circa 620.000 inwoners verdeeld over 22 gemeenten. Er zijn 7100 kilometer watergangen, 1000 kilometer dijken en kades, 16 rioolzuiveringen, 1960 stuwen en 340 gemalen.

Verdere procedure

De aanbeveling van het algemeen bestuur wordt nu ter beschouwing voorgelegd aan de Colleges van Gedeputeerde Staten van de Provincies Drenthe en Overijssel. Daarna gaat de aanbeveling, inclusief beschouwing, naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de voordracht voor benoeming bij koninklijk besluit. 

Foto: Dirk-Siert Schoonman / © Evert van de Worp