Het Waterschap Drents Overijsselse Delta maait daar waar nodig waterbodems van sloten, weteringen en kanalen eerder dan normaal. Door de hogere temperaturen, het uitblijven van regen en de start van het groeiseizoen ontstaat er op enkele plaatsen behoefte aan meer wateraanvoer.

Omdat er op enkele plaatsen al veel begroeiing in de watergangen staat, wordt hier het bereiken van de gewenste waterpeilen steeds lastiger. Normaal gesproken maaien wij vanaf 1 juni.

Zoals ieder jaar maait het waterschap ook nu met de nodige voorzorg en volgens de Wet natuurbescherming. Een van de voorzorgsmaatregelen is het niet storen van broedende vogels, paaiende vissen en amfibieën die eitjes afzetten en het ontzien van beschermde planten. De oever maaien we niet, maar alleen het zogenaamde doorstroomprofiel.

Alleen watergangen waar we niet genoeg water kunnen aanvoeren, worden gemaaid. Alle overige sloten, weteringen, kanalen en vijvers, maaien we zoals gewoonlijk na 1 juni. Een goede doorstroming van water is belangrijk om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.

YouTube video

Richtlijnen RIVM en Rijksoverheid

Door de uitbraak van het coronavirus Covid-19 volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen onze maatregelen aan wanneer dat nodig is

Foto boven © WDO Delta