Van diverse kanalen komen er berichten bij ons terecht om morgen niet alleen de vlag uit te hangen maar ook om allemaal op straat het Wilhelmus te zingen. Om 19.00 uur de straat op of in de deuropening,, houd rekening met anderhalve meter afstand en zing vers 1 en 6 van het Wilhelmus.

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Hieronder vanaf 5 minuten het eigen Staphorster Mannenkoor.

YouTube video