Nu er geen fysiek contact mogelijk is, verzinnen we met elkaar allerlei lieve, toffe en grappige manieren om te ontmoeten en zorg te dragen voor mensen die dat nodig hebben. Ook in Overijssel. Ga daar vooral mee door! Tegelijkertijd zijn er bij actieve bewoners ook zorgen. Zeker bij initiatiefgroepen die een dorpshuis of een eigen pand beheren en verhuren. Donderdag 9 april om 19.30 uur organiseert de OVKK een Zoomsessie om van gedachten te wisselen over deze financiële gevolgen voor bewonersinitiatieven. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten. De bijeenkomst wordt geleid door Tom Jannink, adviseur van de OVKK. 

Voorzitter van de OVKK, Ilse Duursma is content met de gezamenlijke aanpak: “Het is goed dat we hier met elkaar aandacht voor hebben. Ik ben dan ook blij dat gedeputeerde Leefbaar Platteland Roy de Witte aan sluit en dat ook experts van het Atelier maatschappelijk Vastgoed aanwezig zijn om hun kennis te delen.” 

Financiële zorgen

Er vallen voor initiatiefgroepen die een dorpshuis of een eigen pand beheren en verhuren direct inkomsten weg. Ook initiatieven die inkomsten genereren uit horeca of zaalhuur worden geraakt. Vaak is er niet genoeg reserve opgebouwd om dit op te vangen. Ondertussen moeten huur, vaste lasten zoals gas, water en licht en soms personeel wel doorbetaald worden. Het is voor velen een flinke puzzel. We weten dat de overheid voor ondernemingen een aantal regelingen heeft opgesteld. Bijvoorbeeld om een tegemoetkoming te krijgen in loonkosten en een regeling die uitkeert aan ondernemers die schade lijden door noodgedwongen sluiting. Het lijkt erop dat die niet voor iedereen van toepassing zijn of toereikend zijn. Tijdens de zoomsessie willen we hierover met elkaar in gesprek gaan. “Het is mooi om te zien welke initiatieven er in deze tijd allemaal ontstaan. De betrokkenheid onderling is groot. Ik ga daarom ook tijdens de zoomsessie graag in gesprek om te horen wat er leeft en waar mensen tegenaan lopen. Zodat we samen met gemeenten kunnen kijken naar mogelijke oplossingen”, aldus Roy de Witte, gedeputeerde Leefbaar Platteland van de provincie Overijssel. 

Goede steun & oplossingen

Donderdag 9 april om 19.30 uur ontmoeten we elkaar online in een Zoomsessie om van gedachten te wisselen over deze financiële gevolgen voor bewonersinitiatieven. Ben je ook een bewonersinitiatief en maak je je zorgen over het (mogelijke) verlies van inkomsten? Of heb je juist goede ideeën, bruikbare tips of oplossingen? Ken jij fondsen die hierop inspringen of andere relevante financiële regelingen waar actieve bewoners wat aan hebben? We gebruiken deze meeting om uit te wisselen en verbindingen te leggen. Sluit vooral aan!