Met grote teleurstelling vernam de Jongerenraad Staphorst vorige week dat vervoerder Keolis heeft besloten om de busverbinding in de gemeente Staphorst niet te gaan verbeteren. Een lang gekoesterde wens van de mensen uit Staphorst wordt hiermee afgewezen. Velen in de gemeente Staphorst hebben het liefst dat er een treinstation komt, maar dat blijft een meerjarenplan. Daarom moet Staphorst het nu nog doen met de bussen die er rijden.

Eind 2018 heeft de Jongerenraad een onderzoek uitgevoerd om de behoefte naar beter openbaar vervoer in kaart te brengen. Ruim 470 respondenten hebben meegedaan aan dit onderzoek. De respondenten konden op elke vraag of stelling een cijfer tussen de 1 (helemaal geen behoefte) en de 10 (veel behoefte) geven. Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat de behoefte aan busvervoer na 20:00 uur groot is, dit bleek uit het feit dat de respondenten op deze vraag gemiddeld met een 7 antwoordden. Als toelichting werd vaak school, stage of werk als achterliggende reden benoemd. Daarnaast gaf ongeveer 50% van de respondenten aan behoefte te hebben aan een uitbreiding van de busroute. Ook gaf een groot deel aan behoefte te hebben aan extra (snel)bussen in de ochtend. 

Helaas moeten we nu constateren dat er vooralsnog geen betere busverbinding komt en zullen we het moeten doen met wat de vervoerder Keolis wil. De Jongerenraad  vindt dit een zeer onbegrijpelijk besluit. De Jongerenraad hoopt dat Keolis terugkomt op haar standpunt en alsnog besluit om de gemeente Staphorst te voorzien van een betere OV-verbinding. 

Op de foto: Afscheid van een aantal leden van de Jongerenraad eind 2019 / © Theo Segers