‘Een hart onder de riem voor al onze medewerkers.’ Zo vat bestuursvoorzitter Rob Dillmann het bezoek van koning Willem Alexander aan het ziekenhuis vrijdagmiddag samen. 

Het werkbezoek startte met een rondetafelgesprek over hoe Isala zich heeft voorbereid op deze crisissituatie. Aan tafel zaten leden van de Raad van Bestuur, Stafbestuur,  intensivist, arts-microbioloog. en de crisiscoördinator. Hoe kun je je zo goed mogelijk voorbereiden op zo’n heftige periode?  Wat doen we op het gebied van infectiepreventie en hoe werken we samen in de regio?

Gesprekken

Vervolgens was er een gesprek met onder meer IC-verpleegkundigen, verpleegkundigen van de afdeling waar coronapatiënten in isolatie worden verzorgd, een arts en een medewerker van het desinfectieteam. Dillmann: ‘Onze verpleegkundigen hebben toegelicht hoe het is om op een isolatieafdeling in isolatiekleding te werken. Hoe moeilijk het is om direct contact te hebben met patiënten wanneer je in isolatiekleding werkt. En hoe belangrijk het contact is dat zij met familie hebben die nu niet bij hun naasten kunnen zijn. Een medewerker van de afdeling Desinfectie vertelde over haar belangrijke werk op de isolatieafdeling .’

Spoedeisende hulp

Tot slot bezocht de koning de Spoedeisende hulp van Isala. De gesprekken vonden plaats in de triagetent die voor de ingang staat. De verwachting is dat het aantal patiënten dat zich meldt bij de spoed gaat toenemen. Zodra dit het geval is, vindt in de tent de eerste beoordeling plaats van patiënten. De koning kreeg toegelicht dat Isala op die manier de patiëntenstromen beter kan scheiden. Zodat patiënten met een verdenking op corona, zo weinig mogelijk in contact komen met patiënten die niet verdacht worden op het hebben van het virus.

Hartverwarmend

Dillmann: ‘Ik was best verrast toen ik hoorde dat onze koning naar Isala wilde komen voor een werkbezoek. De koning was zeer belangstellend, stelde veel goede vragen en had lof voor onze mensen in de zorg. Echt hartverwarmend.’