Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft de Rijksoverheid maatregelen afgekondigd. Het doel hiervan is om verspreiding van het virus te beheersen. Het recreatieve gebruik van het water leidt tot meer mobiliteit en mogelijke contactmomenten. Daarom heeft de provincie Overijssel besloten om de bruggen en sluizen in Noordwest Overijssel tot 1 juni op basis van het winterregime te bedienen. Dit betekent dat er alleen bediening op afroep mogelijk is voor beroepsvaart en hulpdiensten. Provinciale bruggen en sluizen worden tot 1 juni niet bedient voor niet-noodzakelijke recreatievaart.

Alleen noodzakelijke bediening van bruggen en sluizen voor recreatieve vaarbewegingen kunnen via de Inspectie Scheepvaart van de provincie Overijssel aangevraagd worden. Denk hierbij aan het verplaatsen van een boot van een werf naar een woning. De provincie neemt deze maatregelen in navolging van de richtlijnen van rijksoverheid en het RIVM.

Waarom doen we dit?

  1. De provincie wil maximaal bijdragen aan het tegengaan van verspreiding van het coronavirus.
  2. De oproep van de Rijksoverheid is om alleen strikt noodzakelijke bezoeken, werkzaamheden en contacten te hebben. Blijf waar mogelijk dus thuis!
  3. Recreatief gebruik van water –waarbij bedienaars en schippers van huis gaan en hoe dan ook extra contacten en extra kans op incidenten hebben- is niet strikt noodzakelijk. En daarom stellen we de start van onze bijdrage aan het reguliere vaarseizoen uit.

Wat doen we?

  1. Om deze redenen biedt de provincie op dit moment alleen strikt noodzakelijke bediening van haar bruggen en sluizen aan op de tijden die we in het winterseizoen ook aanbieden.
  2. Er is geen verbod op varen in het algemeen.
  3. We vragen u na te gaan in hoeverre uw geplande vaartocht noodzakelijk is. We kunnen ons voorstellen dat u graag naar huis, naar een werf of haven wilt. Dat maken we graag voor u mogelijk, u kunt daar een aanvraag voor doen. Dit werkt net zo als normaal in de winterbediening.

Hoe werkt een aanvraag voor brugbediening?

  1. Wanneer u een noodzakelijke vaartocht wilt maken, dan kunt u die aanvragen via de telefoon (038 499 7100) of e-mail (sluisbeukers@overijssel.nl). Wij maken dan een planning om de bediening te verzorgen.
  2. Bedrijfsmatige aanvragen en aanvragen wegens calamiteiten gaan altijd voor.
  3. Hoe langer tevoren u een aanvraag doet (bijvoorbeeld 24 uur), hoe meer zekerheid er is dat onze capaciteit afdoende is om de brug of sluis voor u te bedienen. Let op dat we opeens veel vragen krijgen. Daardoor is het druk.
  4. Wanneer het verantwoord is dan gaan we zo snel mogelijk weer volop bedienen.