17 maart 2012, inmiddels 8 jaar geleden. Een prachtig tafereeltje nabij de stovonde.

YouTube video