In het veenrijke gebied rondom Rouveen is de eerste echte bodemdalingsmeetsite in Nederland ingericht waar bodemdaling in ruimte en tijd wordt gemeten. Vorig jaar zomer vingen de eerste werkzaamheden aan en inmiddels zijn er 10 meetpunten in het Staphorsterveld en de Oldematen geplaatst en wordt nu voor het eerst frequent en structureel gemeten. Een van de punten is afgelopen weken bij De Veldschuur gesitueerd. Naast het meten van bodemdaling zijn ook de voorbereidende werkzaamheden gestart om CO2 uitstoot van het veen te meten. 

Sinds Nederland veengebieden is gaan ontginnen en land is gaan droogleggen zijn bodemdaling en Nederland onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het grondwaterpeil werd omlaag gebracht, het veen oxideerde en de bodem daalde.

Lezing over Middeleeuwse veenontginningen tussen Zwartewater, Staphorst en Rouveen


Benieuwd hoe de middeleeuwse veenontginningen tussen Zwartewater, Staphorst en Rouveen hebben bijgedragen aan het ontstaan van het landschap aan weerszijden van het Zwarte Water? Komt dan 6 maart naar de lezing van deskundige Dennis Worst. 

Dennis Worst studeerde Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en verricht promotieonderzoek bij de Fryske Akademy/Campus Fryslân naar de ‘middeleeuwse veenontginningen in ZO-FRL en de Kop van Overijssel’.  Wist u bijvoorbeeld dat het Zwartewatersklooster -van waaruit Rouveen is ontstaan- was gelegen op een hoog opgestoven rivierduin? En dat grote delen van het landschap bedekt zijn geweest met metershoge veenkussens? Van de veenkussens zelf is tegenwoordig vrijwel niks meer terug te vinden. Onze verre voorouders hebben namelijk uitgekiende ontginningsstrategieën ontwikkeld, waarmee de middeleeuwse venen in cultuur zijn gebracht. Daardoor ziet ons landschap er heel anders uit dan voor de ontginning.

Tijdens de lezing wordt u meegenomen naar De Oldematen van voor de middeleeuwen en reist u mee door de tijd naar de Oldematen zoals we die nu kennen. Opgeven voor de lezing kan via https://veldschuur.net/agenda/lezing-hoe-het-veen-verdween-langs-het-zwartewater