De gemeente Staphorst waardeert de inzet door mantelzorgers. In november wordt hiervoor een financieel mantelzorgcompliment uitgedeeld.

Is er iemand die gedurende langere tijd veel voor u zorgt, zoals een familielid, een buur, een vriend of vriendin? Uit uw waardering voor uw mantelzorger:

Of haal een aanvraagformulier op bij de receptie van het gemeentehuis. Indienen kan tot uiterlijk 26 oktober 2020.

Het mantelzorgcompliment bestaat uit een vergoeding van € 100 per zorgvrager. Het Steunpunt Mantelzorg Staphorst beoordeelt uw aanvraag. Het compliment wordt in de maand november uitgekeerd, de maand waarin de Dag van de Mantelzorg valt. Zie voor de voorwaarden de toelichting op het aanvraagformulier.