De gemeenteleden van de Gereformeerde kerk Staphorst-Rouveen en van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Staphorst hebben samen gespaard voor de boodschappenpakketten bij de Boni. Hartverwarmend hoe al die losse zegeltjes weer een volle spaarkaart vormden.

Ruim 40 pakketten hebben hun weg gevonden naar mensen die iets extra’s goed kunnen gebruiken. We kunnen spreken van een overweldigend succes. De adressen zijn aangedragen door de diaconie van beide kerken, Stichting Welzijn Staphorst en Vluchtelingenwerk.

Alle spaarders, hartelijk bedankt voor dit geweldige resultaat. Het was hartverwarmend!
Samen bereiken we héél véél.