De samenvatting en nabeschouwing hieronder. Voor de foto’s van Henk Timmerman kijk je hier…

Foto hierboven © Henk Timmerman

YouTube video
YouTube video