WERKENDAM -6 februari 2020 – Deel 2 van de kinderbijbel Bijbelse vertellingen van H. van Dam (‘Bible stories for young children’) is vertaald in het Chinyanja -een taal in oostelijk Zambia-, nauw verwant aan het Chichewa dat in Malawi gesproken wordt*.

Deze kinderbijbel gaat in zowel Zambia als Malawi verspreid worden. Stéphanos veldwerker Anneke van Asselt zorgde onder anderen met hoofdvertaler Greyford Ndhlovu -werkzaam bij het Ministerie van onderwijs in Zambia- voor de vertaling. Aan de vertaling is jaren gewerkt. Stéphanos-directeur ing. J, van der Ham geeft aan dat deze Bijbel in de lokale taal ons evangelisatiewerk zeer ten goede zal komen en goede mogelijkheden biedt om de vaak beperkte Bijbelkennis door middel van dit betrouwbare materiaal, uit te breiden.

Malawi én Zambia

Stéphanos zal in Malawi én Zambia met deze vertaling gaan werken. Het is de bedoeling dat de kinderbijbel ingezet gaat worden voor de kinderen en/of voor toerusting van leidinggevenden. Ook andere organisaties -werkzaam in deze landen- zullen de kinderbijbels afnemen om ze te verspreiden, zoals dit ook bij de eerdere uitgaven gebeurd is. Van Asselt heeft eerder al de vertaling van de Kijk en Luisterbijbel deel 1 van Laura Zwoferink én deel 1 van de Bijbelse vertellingen van H. van Dam gecoördineerd voor Malawi en Zambia.

Stéphanos Childrens Home in Malawi

De kinderbijbels zijn inmiddels gedrukt. Het drukken van de kinderbijbels voor Stéphanos is financieel door sponsors en een grote fietsactie mogelijk gemaakt. De zeecontainer met onder anderen dertig pallets met daarin (9.900 stuks) Bijbelse vertellingen van H. van Dam deel twee en (5.000 stuks) Kijk en Luisterbijbels deel één, staan gereed om verscheept te worden. Het is de bedoeling dat de container eind mei bij het Stéphanos Childrens Home in Malawi aankomt.

De reformatorische stichting Stéphanos geeft hulp en onderwijs aan (wees)kinderen en hun familie. In Malawi ligt bij het werk de focus op diaconaal werk met de Bijbel in de hand. Voor Zambia geldt dat de werkzaamheden voornamelijk gericht zijn op evangelisatie.

* Het Chinyanja wordt ook wel Chichewa genoemd. Deze taal wordt in verschillende landen in Afrika gesproken.