Uit een recente online steekproef onder 1.000 mensen, uitgevoerd door de Nederlandse Brandwonden Stichting, blijkt dat 72% van de mensen niet weet waar je een CO-melder moet plaatsen. Ook heeft slechts 25% van de huishoudens in Nederland een CO-melder. Dat blijkt uit de database van WoonOnderzoek Nederland. Jet Vroege, dossierhouder Koolmonoxide bij Brandweer Nederland, schrikt als ze deze cijfers ziet. “Dit gaat mis. Het is van levensbelang dat je snel wordt gewaarschuwd als er koolmonoxide vrijkomt in je huis. En dat kan alleen door een goed geplaatste CO-melder. De afgelopen drie maanden telden we al 56 slachtoffers van een CO-vergiftiging.”

CO is lichter dan lucht

Het is, zelfs onder professionals, een hardnekkig misverstand dat koolmonoxide zwaarder zou zijn dan lucht. Vroege: CO is een fractie lichter dan lucht en heeft de eigenschap dat het heel goed mengt met lucht. In de ruimte van het verwarmingstoestel zoals een cv-ketel, haard, kachel of geiser, zal CO met de warme lucht zeker opstijgen. Om je op tijd te waarschuwen, moet de CO-melder in die ruimte dus aan het plafond, of in ieder geval zo hoog mogelijk hangen. Dit in tegenstelling tot de ruimtes waar geen verwarmingstoestel hangt, dan is het juist beter om de CO-melder op neushoogte te hangen. Dit is ook het officiële advies van de Brandweeracademie die hier onderzoek naar heeft gedaan.” Brandweer Nederland, de Nederlandse Brandwonden Stichting en de 25 veiligheidsregio’s richten zich vanaf vandaag op het juist plaatsen van CO-melders in de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’.

Aan de dood ontsnapt 

Als Lia niet per toeval twintig minuten eerder thuis was gekomen, dan had haar man Dick niet meer geleefd. Lia: “Hij kwam niet goed uit zijn woorden en keek mij met grote starende ogen aan, maar zag me niet. Hij werd bleek en ik dacht dat hij doodging. Toen Dick stopte met ademhalen heb ik direct 112 gebeld.’’ Ze deed de voordeur alvast open voor het ambulancepersoneel. Achteraf was dit hun redding, omdat er daardoor frisse lucht binnenkwam. Bij aankomst van de ambulance ging de CO-melder van de verpleegkundigen direct af. In het huis werd een veel te hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Zowel Dick als Lia belandden in het ziekenhuis met een CO-vergiftiging. Door een vermoedelijk technisch mankement aan de cv-ketel had het huis zich gevuld met koolmonoxide. “Je begrijpt dat we nu wel koolmonoxide- en rookmelders hebben”, vertelt Lia.

Stop CO-vergiftiging: ventileer, controleer en alarmeer 

In februari voeren Brandweer Nederland, de Nederlandse Brandwonden Stichting en de 25 veiligheidsregio’s campagne om CO-vergiftiging te voorkomen. Met als belangrijke boodschap: ventileer, controleer en alarmeer. Ventileer door 24/7 een rooster of raam op een kier te laten staan. Laat uw verwarmingstoestel jaarlijks controleren door een gecertificeerd bedrijf. Plaats een CO-melder in de ruimte van het verwarmingstoestel aan het plafond, zodat je gealarmeerd wordt. Met een online kennistest (www.brandwondenstichting.nl/co-test) leer je meer over het herkennen van een CO-vergiftiging en wat je moet doen als het alarm afgaat. Ook ontvang je handige tips en adviezen.